תקנון תנאי שימוש

תקנון האתר

​ברוכים הבאים לאתר ברוכים הבאים לאתר      www://https  (המופעל על ידי דניאלה  ביבס

כתובת הגליל 30 לפיד ) ​

 

 1. הזכאות לשימוש באתר הינה לכל אדם אשר מלאו לו 18 שנים. במידה

     והינו קטין (מתחת לגיל 18) או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס,

     ולכל פעולה כאמור יצורף אישור האפוטרופוס בכתב.

הזמנה תתאפשר למי שברשותו חשבון בנק פעיל ו/או בעל כרטיס אשראי ישראלי תקף

והינו בעל תיבת דואר אלקטרוני אשר כתובתה תינתן בעת הרכישה באתר. קטין המבצע

פעולות ייחשב כקטין אשר קיבל את רשות הוריו/אפוטרופוסיו לביצוע הרכישה באתר.

 

 1. הלקוח מצהיר כי הינו בעל תעודת זהות ישראלית או דרכון זר תקפים או תאגיד המאוגד

     והרשום כדין בישראל וברשותו בעל כרטיס ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל.

     כתובת תא דואר אלקטרוני בשימוש הינה שלו והוא בעל כתובת בישראל.

 1. האתר יהיה רשאי למנוע מלקוח מלבצע הזמנה ו/או רכישה אם הלקוח ביצע מעשה בלתי חוקי

     ו/או עבר על הוראות החוק באופן כל שהוא  ו/או הלקוח הפר תנאי מתנאי תקנון זה ו/או  הלקוח השתמש בפרטים שגויים במתכוון ו/או       ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לגרום נזק  או פגיעה בפעילות האתר ו/או מי מטעמו  ו/או צד ג’ כלשהו.

 

רכישת מוצרים:

 1. רכישת המוצר תתבצע ישירות באתר, או באמצעות הטלפון אלי 054-2828602.

    לרכישת המוצר בטלפון יש להתקשר למספר הטלפון המצוין לעיל באתר ולמסור את הפרטים  הנדרשים:

    שם רוכש, כתובת למשלוח, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי.

 1. לרכישת מוצר באמצעות האתר, יש לבחור את המוצר ולמלא פרטים כגון שם, כתובת,

    כתובת דואר  אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי.

    יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא תוכל להשלים את ההזמנה.

    מילוי כל הפרטים הנדרשים לרכישת המוצר יחשב לביצוע הזמנה ע"י הלקוח (להלן "הזמנה").

 1. עם ביצוע ההזמנה ע"י הלקוח, תבצע החברה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי,

    ועם אישור ההזמנה ע"י חברות האשראי, תישלח הודעה על כך ללקוחה שהעסקה אכן אושרה.

 

 

מדיניות פרטיות:

הפרטיות של המבקרים באתר חשובה לי מאוד, ואני מחוייבת לשמירה עליה.

המדיניות הזו מסבירה מה נעשה עם הפרטים האישיים שלכם.

ההסכמה לשימוש שלנו בעוגיות בהתאם לתנאים של מדיניות זו בזמן הביקור הראשון באתר שלנו, מאפשרת לנו להשתמש בעוגיות בכל פעם שאתם מבקרים באתר.

 

יצירת קשר – לכל שאלה או תלונה בנושא, אנא פנה אלינו לשירות הלקוחות בטלפון: 054-2828602

  זכויות יוצרים:

​כל זכויות הקניין הרוחני, וזכויות היוצרים, הם רכושה של בעלת האתר בלבד.

אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם כל מידע מהאתר, לרבות תמונות וטקסטים, וכיוצא בזאת, ללא קבלת אישור בכתב מבעלת האתר

 

הגבלת אחריות האתר:

 1. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות שלא על פי התקנון,

תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה  שהיא, שאז האתר שומר את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב למבצע  הפעולה. גבול האחריות של האתר תהיה בגובה המחיר ששולם ע”י הלקוח.

 1. בכל מקרה האתר ו/או בעלת האתר לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, גבול האחריות של האתר תהיה בגובה המחיר ששולם ע”י הלקוח.

 

 1. רישומי המחשב של האתר בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

 

 1. כל מידע, ו/או תצוגה המופיעים באתר ,לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו וכן עריכתם והצגתם של אלה,

הנם בבעלות בלעדית של האתר ו/או מי מטעמו אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר (לרבות היצירות) אלא בהסכמת האתר, בכתב ומראש.

 

כל המוצרים המופיעים באתר זה כפופים לזכויות יוצרים עפ”י החוק.

 

 

כח עליון:

 

 1. מוסכם כי לא יראו את החברה כמפרה איזו מהתחייבויותיה על פי תנאים כלליים אלו, באם המועד לביצוע התחייבויות אלו ידחה בעטיין של סיבות הנובעות מכוח עליון. כח עליון בהסכם  זה, לרבות מצב מלחמה, שריפות, מצב חירום, גיוס כללי, שיטפונות, שביתות או השבתות,  מחסור כללי בעובדים או עיכובים באספקת חומרים וכן כל סיבה אחרת שאין ביכולת החברה  למנוע אותה. במצב של כוח עליון כאמור תהיה החברה רשאית לדחות את מועד ביצוע  התחייבויותיה למשך אותו  זמן שבו חלו אותן  נסיבות או כל אחת מהן וכן שלא לקבל הזמנות.